Fotoodmładzanie

FOTOODMŁADZANIE

Kola­gen pochła­nia światło o dłu­goś­ci fal 530/590–1200nm. Na drodze selek­ty­wnej ter­molizy kola­gen zosta­je pod­grzany, a jego włók­na ule­ga­ją skur­cze­niu. Umiejęt­ność skra­ca­nia włókien kola­genu spraw­ia, że tech­ni­ka ta nada­je się ide­al­nie do zwal­cza­nia drob­nych linii i zmarszczek.

KOSZT ZABIEGU

Fotood­mładzanie
● Twarz, szy­ja i dekolt 200 zł