iPixelEr:YAG

iPix­el Er:YAG

LASEROWE ODMŁODZENIE SKÓRY 

REDUKCJA BLIZN, RÓWNIEŻ POTRĄDZIKOWYCH

Zmi­any na skórze w postaci blizn, prze­bar­wień czy zmarszczek postarza­ją jej wygląd. Może­my pozbyć się ich dzię­ki zabiegowi pre­cyzyjnie dzi­ała­ją­cym laserem Alma Har­mo­ny iPix­el Er:YAG. Laser w kon­trolowany sposób, uszkadza kolum­nowo wybrane obszary naskór­ka i skóry właś­ci­wej. W nat­u­ral­nym pro­ce­sie goje­nia uszkod­zone komór­ki zastępowane są przez nową tkankę. Dochodzi do prze­bu­dowy skóry, sta­je się ona zdrowsza oraz wyglą­da młodziej.

Częs­to blizny na ciele nie pozwala­ją zapom­nieć nam o przykrych wydarzeni­ach. Również trądzik pozostaw­ia na twarzy śla­dy, które szpecą. iPix­el Er:YAG uszkadza­jąc ter­micznie skórę, prze­bu­dowu­je ją, dzię­ki czemu pow­sta­je nowa tkan­ka, blizny są zre­dukowane lub znacznie mniej widoczne.

Jest to laser ablacyjny/peeling laserowy (res­u­fas­ing abla­cyjny, redukc­ja zmarszczek, blizn, prze­bar­wień, porowa­tość skóry, ujed­no­lice­nie tek­stu­ry skóry, lifting).

WSKAZANIA:

Zmarszcz­ki

Utra­ta jędrnoś­ci skóry

Blizny, również potrądzikowe

Skóra zszarza­ła

Skóra szorstka, chropowata

KOSZT ZABIEGU

iPix­el Er:YAG

● Cała twarz 900 zł

● Policz­ki — blizny 550 zł

● Szy­ja 500 zł

● Dekolt 500 zł

● Oko­lice oczu 350 zł

● Oko­lice ust 350 zł

● Twarz + szy­ja 1100 zł

● Twarz + szy­ja + dekolt 1400 zł

● Grz­bi­ety rąk 350 zł

● Poje­dyncza bliz­na do 5 cm 300 zł

● Poje­dyncza bliz­na 5 — 10 cm 450 zł

● Blizny powyrzej 10 cm/nietypowe — cena jest usta­lana indywidualnie

● Ple­cy 1/3 450 zł

● Ple­cy 1/2 700 zł

● Ple­cy całe 1100 zł