Manualne oczyszczanie twarzy

MANUALNE OCZYSZCZANIE TWARZY

Man­u­alne oczyszczanie twarzy to zabieg kos­me­ty­czny, który skła­da się przede wszys­tkim z ręcznego wyciska­nia zaskórników i drob­nych rop­nych pryszczy. Jed­nak całość zabiegu to także inne dzi­ała­nia, mające na celu spraw­ie­nie, by oczyszczanie było jak naj­dokład­niejsze. Całość trwa około dwóch godzin. Oczyszczanie man­u­alne przeprowadza się na twarzy, dekol­cie, ple­cach i ramionach.

KOSZT ZABIEGU

Man­u­alne oczyszczanie twarzy

 ● od 120 zł