CENNIK

CENNIK

 

LASEROTERAPIA
 
Epi­lac­ja Laserowa 
● Gór­na war­ga / lub bro­da / lub baki 100 zł 
● Cała twarz 200 zł 
● Pachy / lub biki­ni 200 zł 
● Biki­ni głęb­sze 250 zł 
● Ręce 250 zł 
● Łyd­ki 300 zł 
● Uda 300 zł 
● Całe nogi 500 zł 
● Całe nogi + biki­ni 600 zł 
● Klat­ka pier­siowa 350 zł 

● Ple­cy 350 zł 

Laserowe zamykanie naczyń 
● Cała twarz 200 zł 
● Policz­ki 150 zł 

● Poje­dyncze naczynko 70 zł 

Laserowe usuwanie prze­bar­wień 
● Cała twarz 200 zł 
● Policz­ki 150 zł 

● Poje­dyncza zmi­ana 70 zł 

Fotood­mładzanie 

● Twarz, szy­ja i dekolt 200 zł 

Laserowe lecze­nie trądziku 
● Cała twarz 150 zł 
● Ple­cy 300 zł 
ZABIEGI NA TWARZ 

Mikro­der­mabraz­ja dia­men­towa 
● Twarz 150 zł 
● Twarz, szy­ja, dekolt 200 zł 
● Twarz, szy­ja, + mezoter­apia mikroigłowa. + mas­ka 300 zł 
● Ple­cy 250 zł 
● Ramiona 100 zł 
● Dłonie 30 zł (w cenie każdego zabiegu mas­ka i ampuł­ka)

Oxy­braz­ja 
● Twarz 150 zł 
● Twarz, szy­ja, dekolt 200 zł (w cenie każdego zabiegu mas­ka i ampuł­ka) 

Peel­ing kaw­ita­cyjny 
● Twarz 120 zł 
● Twarz, szy­ja, dekolt 180 zł (w cenie każdego zabiegu mas­ka i ampuł­ka) 

Mezoter­apia bezigłowa 
● Twarz 150 zł 
● Twarz, szy­ja, dekolt 200 zł (w cenie każdego zabiegu mas­ka i ampuł­ka) 

Radio­fale z laserem biosty­mu­lu­ją­cym 
● od 150 zł – 400 zł (w zależnoś­ci od częś­ci ciała) 

Man­u­alne oczyszczanie twarzy od 100 zł 

Relak­sacyjny masaż twarzy 
● 30 min — 50 zł 

ZABIEGI NA CIAŁO 

Radio­fale z laserem biosty­mu­lu­ją­cym 
● od 150 zł – 400 zł (w zależnoś­ci od częś­ci ciała) 

Lipo­sukc­ja ultra­dzwiękowa + fale infrared 
● od 150 zł – 400 zł (w zależnoś­ci od częś­ci ciała) 

Der­mo­masażer 
●  50 zł 

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP 

Pielę­gnac­ja dłoni 
● Man­i­cure 50 zł(malowanie paznok­ci gratis) 
● Man­i­cure hybry­dowy 70 zł 
● Zdję­cie hybry­dy z man­i­curem 50 zł 
● Założe­nie tip­sów 100 zł 
● Żelowanie UV paznok­ci 100 zł 
● Odnowa żelu 80 zł 
●  Tip­sy — założe­nie 100 zł
●  Odnowa paznok­ci 80 zł
● Zdo­bi­e­nie paznok­ci dodatkowo 20 zł

Pielę­gnac­ja stóp 
● Pedi­cure kos­me­ty­czny 70 zł 
● Pedi­cure kos­me­ty­czny z mal­owaniem paznok­ci 80 zł 
● Pedi­cure kos­me­ty­czny z nałoże­niem żelu UV / hybry­dy 100 zł 
● Odnowa hybrydowa/żelowa pedi­cure 100 zł 

INNE ZABIEGI 

Mak­i­jaże 
● Dzi­en­ny 50 zł 
● Wiec­zorowy 100 zł 
● Ślub­ny 100 zł 
● Syl­we­strowy 100 zł 

Hen­na + reg­u­lac­ja 
● Brwi + rzęsy 40 zł 
● Brwi lub rzęsy 30 zł 
● Reg­u­lac­ja 20 zł 
● Dok­le­janie kępek rzęs 1szt. 2 zł 
● Hen­na brwi + rzęsy + reg­u­lac­ja 40 zł 

Depilac­ja woskiem 
● Wąsi­ki 40 zł 
● Łyd­ki 60 zł 
● Całe nogi 80 zł 
● Ręce 50 zł 
● Pachy 40 zł 
● Biki­ni 70 zł 
● Głębok­ie biki­ni 100 zł 
● Ple­cy 100 zł 

MEDYCYNA ESTETYCZNA

Kar­boksyter­apia

● Zabieg oczu (gór­na i dol­na powieka) 100 zł
● Cała twarz 250 zł
● Dekolt 200 zł
●  Szy­ja 200 zł
●  Twarz/szyja 300 zł
● Pod­bródek 150 zł
● Twarz + szy­ja + dekolt 400 zł
● Skóra głowy 200 zł
● Wybrana par­tia ciała (uda, kolana, poślad­ki, brzuch, ramiona) 300 zł
● Paki­et (brzuch + uda + kolana + poślad­ki) 600 zł

● Brzuch + bocz­ki 500 zł
● Uda + poślad­ki 500 zł
● Rozstępy i blizny (cena zależy od częś­ci cała objętej zabiegiem) od 100 zł

Mezoter­apia igłowa 

● Twarz 400 zł 
● Twarz i szy­ja 500 zł 
● Dekolt 500 zł 
● Twarz, szy­ja i dekolt 700 zł 
● Skóra głowy (łysie­nie) 300 zł 
● Lipoliza iniek­cyj­na — Poślad­ki, uda, brzuch… (cel­lulit, tkan­ka tłuszc­zowa) 500 zł 
● Mezoter­apia mikroigłowa twarz, szy­ja, dekolt 300 zł 
Ceny zabiegów mezoter­apii mogą ulec zmi­an­ie w zależnoś­ci od iloś­ci podanych ampułek preparatu. 

Toksy­na bot­u­li­nowa (Bocou­ture, Botox, Azza­lure) 
● Zmarszcz­ki poprzeczne czoła 600–700 zł 
● Zmarszcz­ki między brwiowe 500 zł 
● Zmarszcz­ki wokół oczu  — “kurze łapki“600–800 zł 
● Zmarszcz­ki poprzeczne czoła i oczu 1300 zł 
● Zmarszcz­ki wokół ust  — zmarszcz­ki palacza 300 zł 
● Zmarszcz­ki szyi  — szy­ja gęsia 450 zł; szy­ja cała 1100 zł  
● Dol­na powieka 200 zł 
● Kami­en­na bro­da 400 zł 
● Pod­niesie­nie łuków brwiowych 400–500 zł 
● Zmarszcz­ki nasady nosa 200 zł 
● Pod­niesie­nie nosa 200 zł 

Nad­potli­wość — Toksy­na bot­u­li­nowa 
● Doły pachowe 1400–2000 zł 
● Ręce 1500–2000 zł 
● Stopy 1500–2500 zł

Wypeł­ni­acze (iniekc­je kwa­su hialuronowego) mod­e­lowanie nosa, mod­e­lowanie łuku brwiowego, dolina łez, policz­ki, bruzdy nosowo-war­gowe, bruzdy mar­i­onet­ki, mod­e­lowanie i pow­ięk­szanie ust, mod­e­lowanie brody, uzu­peł­ni­an­ie doliny skro­niowej, mod­e­lowanie żuch­wy, owal twarzy, wypeł­ni­an­ie głęb­szych zmarszczek, rewital­iza­c­ja dłoni i inne wypeł­ni­an­ie ubytków tkankowych
● Kon­sul­tac­ja lekars­ka 100 zł 
● Jed­na ampuł­ka kwa­su 1 ml 1100 zł 
● Każ­da kole­j­na ampuł­ka 1000 zł 
● Mod­e­lowanie ksz­tał­tu nosa 1100 zł 
● Mod­e­lowanie i wypeł­ni­an­ie ust 1100 zł 
● Pod­nosze­nie owalu twarzy — nici hialuronowe 2600 zł

Chirur­gia
● Wycię­cie zmi­an skóry 400–600 zł
● Każ­da kole­j­na zmi­ana 200–300 zł 
Uwa­ga!!! Ceny zabiegów z kwasem hialuronowym mogą ulec zmi­an­ie w zależnoś­ci od iloś­ci podanych ampułek mate­ri­ału. Podane ceny uwzględ­ni­a­ją prze­cięt­ną ilość kwa­su hialuronowego wyma­ganą do osiąg­nię­cia zamier­zonego efek­tu.

Peelin­gi chemiczne 
● Peel­ing glikolowy 150 zł 
● Peel­ing pirogronowy 150 zł
● Kwas trójchlorooc­towy (TCA): twarz 250–400 zł
● Kwas sal­i­cy­lowy 150 zł 
● Peel­ing migdałowy 150 zł 
● Cos­me­lan (peel­ing na prze­bar­wienia) 1500 zł
● Ener­peel Hand 150 zł
● Ener­peel EL (okoli­ca wokół oczu i ust) 200 zł 

Zabie­gi łąc­zone 
● Mikro­der­mabraz­ja + Peel­ing 300 zł 
● Mikro­der­mabraz­ja + Mezoter­apia 500 zł