Mikrodermabrazja

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA

Pod­czas tego zabiegu wyko­rzys­tu­je się ścier­a­jące dzi­ałanie głow­ic pokry­tych warst­wą dia­men­tu oraz pompy zasysającej złuszc­zony naskórek. Zabieg z uży­ciem Mikro­der­mabrazji popraw­ia jakość skóry (struk­tu­ry i kolory­tu), zwięk­sza elasty­czność, usuwa zaskórni­ki i zmniejsza rozsz­er­zone pory, usuwa prze­bar­wienia posłoneczne lub star­cze. Skóra sta­je się świeższa i młodsza.

KOSZT ZABIEGU

Mikro­der­mabraz­ja dia­men­towa 
● Twarz 150 zł 

● Twarz, szy­ja, dekolt 200 zł 
● Twarz, szy­ja, + mezoter­apia mikroigłowa. + mas­ka 300 zł 
● Ple­cy 250 zł 
● Ramiona 100 zł 
● Dłonie 30 zł (w cenie każdego zabiegu mas­ka i ampułka)