Tipsy

TIPSY

KOSZT ZABIEGU

Tip­sy

● Tip­sy — założe­nie 100 zł

● Odnowa paznok­ci 80 zł