Zabieg usuwania przebarwień

ZABIEG USUWANIA PRZEBARWIEŃ

Wchłąnięte przez melan­inę światło zmienia się w energię cieplną. Skutkiem pro­ce­su jest roz­pad cząsteczek pig­men­tu, których pozostałoś­ci zosta­ją usunięte przez fago­cy­ty oraz na drodze odnowy komórkowej skóry.

KOSZT ZABIEGU
Laserowe usuwanie prze­bar­wień 

 ● Cała twarz 200 zł
● Policz­ki 150 zł 
● Poje­dyncza zmi­ana 70 zł