02.12.2017 — 10 lecie istnienia Firmy

10 LAT SALONU KOSMETYCZNEGO NATALI

Zaprasza­my na wspólne świę­towanie 10 — lecia ist­nienia Salonu Kos­me­ty­cznego NATALI

Dzień otwarty — będzie obec­na Pani dr Janeczek, która chęt­nie odpowie na wszelkie pyta­nia odnośnie ofer­owanych przez nas zabiegów jak też właś­ci­ciel Salonu Wio­let­ta Zakrzewska. 

Serdecznie zaprasza­my do wspól­nego świętowania.