Depilacja woskiem

DEPILACJA WOSKIEM

Woskowanie to meto­da usuwa­nia włosów, która pole­ga na usuwa­niu włosów z korzeni­a­mi – po tym zabiegu owłosie­nie odras­ta w okre­sie od dwóch do ośmiu tygod­ni od woskowa­nia. Wosk do depilacji, w ramach tego zabiegu, może zostać zas­tosowany prak­ty­cznie w każdej częś­ci naszego ciała – włącza­jąc w to brwi, twarz, miejsce biki­ni, nogi, ramiona, ple­cy, brzuch czy stopy.

KOSZT ZABIEGU

Depilac­ja woskiem
● Wąsi­ki 60 zł

● Łyd­ki 80 zł

● Całe nogi 100 zł

● Ręce 70 zł

● Pachy 60 zł

● Biki­ni 120 zł

● Ple­cy 130 zł