Henna i regulacja

HENNA + REGULACJA

Bar­wnik roślin­ny pro­dukowany z liś­ci i pędów rośliny zwanej law­sonią bezbron­ną. Służy do mal­owa­nia skóry od pon­ad 5000 lat na obec­nych ter­e­nach Dalekiego Wschodu, Indii, Pak­istanu, Iranu oraz w kra­jach Afryki.

KOSZT ZABIEGU

Hen­na +reg­u­lac­ja

 ● Brwi + rzęsy 60 zł

● Brwi lub rzęsy 50 zł 
● Reg­u­lac­ja 40 zł 
● Dok­le­janie kępek rzęs 1 sztu­ka 2 zł 
● Hen­na brwi + rzęsy + reg­u­lac­ja 70 zł