microneedling

MICRONEEDLING

Jest to zabieg pole­ga­ją­cy na nakłuwa­niu skóry spec­jal­nym urządze­niem za pomocą igieł. Dzi­ałanie igłą powodu­je prze­bu­dowę skóry na skutek małych, kon­trolowanych uszkodzeń. Zabieg ten wykonu­je się na zmarszcz­ki reduku­jąc ich widoczność i głębokość. Pod­nosi owal twarzy, wyrównu­je struk­turę skóry. Microneedling sto­su­je się również na blizny atroficzne np. po trądziku, blizny hipertroficzne inaczej prze­ros­towe pow­sta­ją w wyniku przedłużonego goje­nia po oparzeni­ach. Zabieg także zale­cany jest na rozstępy. Pracu­je­my suchą steryl­ną igłą.

Prze­ci­wskaza­nia:

  • Keloidy
  • Bielact­wo

KOSZT ZABIEGU

Microneedling

● cena zależ­na jest od powierzch­ni i obe­j­mu­je jeden zabieg

● bliz­na po mas­tek­tomii 200 zł 30 min.

● blizny po liftin­gu pier­si 200 zł 30 min.

● bliz­na po mas­tek­tomii i liftin­gu pier­si 350 zł 30 min.

● bliz­na po cesarskim cię­ciu 300 zł 20 min.

● blizny pooperacyjne/powypadkowe od 150–600 zł 20–40 min.

● rozstępy od 200‑1000 zł 30–60 min.

● poparzenia skóry od 200‑1000 zł 15–60 min.

● zmarszcz­ki (lift­ing i odmłodze­nie twarzy) 500 zł 40 min.