Oxybrazja

OXYBRAZJA

Jest to rodzaj peelin­gu mechan­icznego, gdzie czyn­nikiem złuszcza­ją­cym naskórek jest stru­mień rozpros­zonych kro­pelek soli fizjo­log­icznej aplikowanych pod ciśnie­niem sprężonego powi­etrza za pomocą spec­jal­nie skon­stuowanego aplika­to­ra. Zabieg ten jest skuteczną a zarazem w pełni bez­pieczną metodą złuszcza­nia naskór­ka umożli­wia­jącą przeprowadze­nie go u osób o cerze naczyniowej, delikat­nej i wrażli­wej. Pod­sta­wowym dzi­ałaniem Oxy­brazji jest złuszczanie powierzch­niowych warstw naskór­ka, przez co jest pobudzany pro­ces naskórkowa­nia, czyli goje­nie się naskórka.

Dzi­ałanie Oxybrazji:

 • naw­ilża i dotle­nia skórę,
 • oczyszcza i dezyn­feku­je skórę (peel­ing płyt­ki i głęboki),
 • wzmac­nia i har­tu­je ściany naczyń krwionośnych,
 • wspo­ma­ga lecze­nie trądziku różowatego,
 • łagodzi objawy trądziku pospolitego,
 • łagodzi stany zapalne skóry,
 • zmniejsza blizny po trądzikowe i przebarwienia,
 • skutecznie ogranicza łojotok,
 • popraw­ia koloryt skóry,
 • spły­ca zmarszcz­ki i rewital­izu­je — odży­wia skórę.

Wskaza­nia do zabiegu:

 • brak jędrnoś­ci skóry,
 • brak naw­ilże­nia i odży­wienia skóry,
 • zmarszcz­ki,
 • skóra z zaskórnikami,
 • nad­mierne wydzielanie sebum
KOSZT ZABIEGU
Oxy­braz­ja

● Twarz 150 zł 
● Twarz, szy­ja, dekolt 200 zł (w cenie każdego zabiegu mas­ka i ampułka)