Peeling kawitacyjny

PEELING KAWITACYJNY + SONOFOREZA

Peel­ing kaw­ita­cyjny to zabieg pole­ga­ją­cy na oczyszcze­niu skóry poprzez peel­ing ultra­dźwiękowy. Poza złuszcze­niem, wibrac­je ultra­dźwiękowe, wzbo­ga­cone o mikro­masaż, popraw­ia­ją mikrokrąże­nie i dotle­ni­a­ją skórę. Co ważne, peel­ing kaw­ita­cyjny jest bezbolesnym zabiegiem i przez­nac­zony jest również dla osób, które mają wrażli­wą skórę i nie mogą korzys­tać z oczyszcza­nia manualnego.

KOSZT ZABIEGU

Peel­ing kaw­ita­cyjny + Sonoforeza
● Twarz 130 zł 

● Twarz, szy­ja, dekolt 190 zł (w cenie każdego zabiegu mas­ka i ampułka)