Trądzik

ZABIEG LECZENIA TRĄDZIKU

Pod­czas usuwa­nia zmi­an naczyniowych chro­mo­forem docelowym jest hemo­glo­bi­na. Pochła­ni­ane przez hemo­glo­binę światło przemienia się w energię cieplną, która skutecznie kauteryzu­je śród­błonek naczyń włosowatych.

KOSZT ZABIEGU

Laserowe lecze­nie trądziku
● Cała twarz 150 zł 

● Ple­cy 300 zł