Zamykanie naczynek

ZAMYKANIE NACZYNEK

Pod­czas usuwa­nia zmi­an naczyniowych chro­mo­forem docelowym jest hemo­glo­bi­na. Pochła­ni­ane przez hemo­glo­binę światło przemienia się w energię cieplną, która skutecznie kauteryzu­je śród­błonek naczyń włosowatych.

KOSZT ZABIEGU

 Laserowe zamykanie naczyń

● Cała twarz 200 zł 

● Policz­ki 150 zł 
● Poje­dyncze naczynko 70 zł